Nejaké otázky?

02 / 20 731 308

obchod@younghouse.sk

 

Dotácie na drevodomy


Dotácie na drevodomy

03.10.2017

Aktuálne sa pripravujú dotácie na drevostavby cez návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na poskytovanie dotácie na výstavbu drevených domov s nízkou spotrebou energie. 

Dotácia sa môže poskytnúť na základe žiadosti o dotáciu a na základe zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej so žiadateľom , ktorým je občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v obci, na ktorej území sa nachádza dom, ktorý najneskôr v deň podania žiadosti dovŕšil vek 18 rokov, je vlastníkom domu a pozemku, na ktorom sa dom nachádza, a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.

O dotácie na drevodomy možno žiadať až po kolaudácii drevodomu. Ten musí spĺňať toto (vyberám podstatné info):
– podlahová plocha  jedného podlažia domu bez pivnice je najmenej 70 m², dom má najmenej tri obytné miestnosti a bol skolaudovaný najskôr 1. októbra 2017.
– obstarávacia cena uvedená v zmluve o zhotovení domu uzatvorenej medzi žiadateľom o dotáciu  a zhotoviteľom domu  je najmenej :
– 65.000 EUR vrátane DPH, ak ide o dom na kľúč,
– 55.000 EUR vrátane DPH, ak ide o holodom,
– 30.000 EUR vrátane DPH, ak ide o hrubú stavbu,
– je zatriedený do energetickej triedy globálneho ukazovateľa – primárna energia A1 alebo A0. To znamená, že spĺňa platnú legislatívu a toto od 1.1.2016 musí aj tak splniť každý nový dom.

Výška dotácie na drevodomy

Mení sa podľa toho, aký energetický certifikát váš drevodom získa.  Zároveň dotácia bude podporovať menej rozvinuté oblasti Slovenska vyššími sumami.

V Bratislave:
– 6.000 EUR na drevodomy energetickej triedy A0
– 5.000 EUR na drevodomy energetickej triedy A1

V ostatných častiach Slovenska:
– 11.000 EUR na drevodomy energetickej triedy A0
– 10.000 EUR na drevodomy energetickej triedy A1